Atragerea de venituri suplimentare la buget,

  • Глядя на экран, Фонтейн увидел, как полностью исчезла первая из пяти защитных стен.
  • Вдруг Халохоту показалось, что тень Беккера как бы споткнулась.

LEGE nr. Contribuţia României la organisme financiar-bancare, stabilită potrivit dispoziţiilor legale în vigoare, se asigură din bugetul Ministerului Finanţelor.

opțiune binară algobit

Pentru producţia brută de ţiţei şi gaze naturale realizată în anulRegia Autonomă a Petrolului "Petrom" Bucureşti şi Regia Autonomă a Gazelor Naturale "Romgaz" Mediaş se scutesc de plata taxei pe activitatea de exploatare a resurselor minerale şi a redevenţei petroliere pentru anul şi, ca urmare, aceste regii autonome nu vor primi de la bugetul de stat pe acest an sumele echivalente pentru reinvestire în domeniul petrolier.

Agenţia Naţională a Produselor Agricole - R. Această prevedere se aplică începând cu trimestrul al II-lea al anului I pct. Cheltuieli curente Cheltuieli de capital 3.

Chicu, despre veniturile la Buget

Împrumuturi de acordat 1. Rambursări de credite, plăţi de dobânzi şi comisioane la credite 1. Angajarea, contractarea de lucrări şi de bunuri, precum şi efectuarea de cheltuieli de către ordonatorii de credite se fac numai cu respectarea prevederilor legale şi în limita creditelor bugetare aprobate.

strategie de antrenament cu opțiuni binare

În limita numărului maxim de posturi prevăzut în această anexă, vor fi avizate şi aprobate ştatele de funcţii ale ordonatorilor de credite bugetare. Cheltuielile pentru deplasări, detaşări, transferări, prevăzute în bugetul de stat pe anulnu pot fi majorate prin virări de credite bugetare.

cum să faci bani și ce să faci mai bine

Veniturile extrabugetare realizate de Camera Deputaţilor vor fi reţinute integral de către aceasta pentru acoperirea unor cheltuieli curente şi de capital aferente acţiunilor şi activităţilor extrabugetare.

Administrarea, contabilizarea şi raportarea veniturilor şi a cheltuielilor respective se vor realiza în regim extrabugetar, iar disponibilităţile de la finele anului se vor reporta în anul următor, pentru a fi cheltuite cu aceleaşi destinaţii.

A intervenit o problemă.

Biroul permanent atragerea de venituri suplimentare la buget Camerei Deputaţilor poate aproba utilizarea încasărilor în lei sau în valută şi pentru alte destinaţii. Sumele încasate din aceste venituri vor fi utilizate de către Ministerul Justiţiei şi Curtea Supremă de Justiţie, potrivit destinaţiilor stabilite prin Ordonanţa Guvernului nr.

Pentru stimulentele acordate din veniturile încasate din vânzarea timbrului judiciar nu se datorează contribuţia pentru asigurări sociale, contribuţia la Fondul pentru plata ajutorului de şomaj şi contribuţia pentru pensia suplimentară.

Standarde guvernamentale în afaceri Bugetul Federației Ruse este un set complex de diverse elemente de venituri și cheltuieli. Efectuarea sa efectivă presupune o clasificare competentă a surselor de venit, precum și direcțiile de costuri prezente în sistemul financiar de stat. Specificitatea structurii politice a Rusiei presupune formarea unui model stabil structurat de alocare a veniturilor și cheltuielilor bugetului de stat către aceste sau alte categorii. Autoritățile rusești au o astfel de resursă? Informații generale despre clasificarea bugetară Desigur, da.

Se alocă suma de 13,9 miliarde lei pentru acordarea de burse tinerilor din Republica Moldova. Atragerea de venituri suplimentare la buget susţinerea proiectelor debutanţilor din domeniul creaţiei cinematografice, Centrul Naţional al Cinematografiei va aloca suma de ,0 milioane lei.

În anulsprijinirea de către stat a agriculturii se va realiza în condiţii de transparenţă totală numai prin bugetul de stat.

Atributii:

Modul de implementare şi reglementare a acestui sistem de cupoane se aprobă prin lege. Alocarea de sume din Fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului pentru bugetele locale se face prin majorarea sumelor defalcate din impozitul pe salarii sau a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale, după caz; c Fondul de intervenţie la dispoziţia Guvernului, în sumă de 20,0 miliarde lei, pentru înlăturarea efectelor unor calamităţi naturale; d Fondul la dispoziţia Guvernului României pentru relaţiile cu Republica Moldova, în sumă de 5,0 miliarde lei.

Regularizarea eventualelor sume vărsate, necuvenite Fondului special pentru cercetare-dezvoltare, se efectuează cu bugetul de stat, pe baza documentelor justificative prezentate de agenţii economici.

telegramă bitcoin bot 2022

Cotele acestor cheltuieli se aplică asupra diferenţei rezultate dintre totalul veniturilor şi cheltuielilor aferente, inclusiv accizele, mai puţin cheltuiala cu impozitul pe profit şi cheltuielile de această natură înregistrate în cursul anului. Dobânzile aferente finanţării deficitului bugetar se compensează cu cele calculate şi cuvenite pentru disponibilităţile curente ale bugetului asigurărilor sociale de stat pe anul Documentele de constatare întocmite de acestea constituie titlu executoriu.

Stabileşte şi răspunde de aplicarea masurilor legale ce se impun pentru respectarea disciplinei financiare şi bugetare, în scopul identificării şi sancţionării evaziunii fiscale şi atragerea de venituri suplimentare la bugetul local; 2. Asigură angajarea, lichidarea, ordonanţarea şi plata cheltuielilor; 3. Ia măsuri pentru asigurarea fondurilor necesare funcţionării unităţilor de învăţământ; 4. Asigură măsurile necesare pentru aplicarea normelor legale privind întocmirea, manipularea, circulaţia şi păstrarea documentelor cu regim special; 5. Urmăreşte recuperarea pagubelor pricinuite de funcţionarii din cadrul Primăriei comunei Văliug şi a serviciilor acesteia, precum şi recuperarea sumelor datorate de persoanele fizice şi juridice care nu şi-au onorat obligaţiile de plată către bugetul local; 6.

Banca Naţională a României va relicenţia ca dealeri pe piaţa valutară toate societăţile bancare ce îndeplinesc condiţiile necesare pentru această activitate. Această lege a fost adoptată de Camera Deputaţilor şi Senat în şedinţa comună din 17 apriliecu respectarea prevederilor art.