BT Obligatiuni

Investiții financiare pe internet

Conținutul

  lideri de piață de opțiuni

  Comisia Nationala a Valorilor Mobiliare Regulament nr. III, Sectiunea 2 din prezentul regulament; o ordin - instructiunea de a cumpăra sau vinde un anumit instrument financiar; p ordin limită - ordinul de a cumpăra sau vinde un instrument financiar la un pret în opțiuni binare sau mai bun decât acesta si într-o cantitate specificată; q tranzactionarea pe cont propriu - încheierea de tranzactii cu unul sau mai multe instrumente financiare având la bază capitalul propriu al S.

  Actionarii semnificativi, persoane juridice, trebuie să fi functionat minimum 3 ani, cu exceptia celor rezultati dintr-o fuziune sau divizare, caz în care termenul de 3 ani include si functionarea persoanei ori a persoanelor juridice din care acestea investiții financiare pe internet, precum si să investiții financiare pe internet fi înregistrat pierderi în ultimele două exercitii financiare; g S. Sediul central va fi sediul de la care S. Acesta va fi reînnoit si depus la C.

  În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta si declaratia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subînchiriat, însotită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală; o declaratie pe proprie răspundere din partea reprezentantului legal al S. La înfiintare capitalul initial este egal cu capitalul social integral vărsat în contul deschis în acest scop la o societate bancară; q precizarea auditorilor interni ai societătii; r orice alte documente pe care C.

  Sectiunea 2 Modificări în modul de organizare si functionare al S. În situatia în care legislatia din statele mentionate anterior împiedică transparenta structurii actionariatului, C.

  În aceste cazuri C. Modificarea devine opozabilă la data emiterii de către C. Nu se acceptă contracte de asociere în participatiune ca dovadă a detinerii spatiului sediilor secundare.

  cum să finanțezi un cont cu opțiuni

  În cazul contractului de subînchiriere se va prezenta si declaratia autentificată a proprietarului care consimte cu privire la destinatia spatiului subînchiriat, însotită de copia legalizată a contractului de închiriere, înregistrat la autoritatea fiscală. Spatiul destinat sediului sucursalei nu poate fi amplasat la subsolurile clădirilor; b să aibă telefon si fax; c să asigure o dotare tehnică adecvată desfăsurării activitătii în cadrul sucursalei; d să aibă angajati cel putin doi agenti pentru servicii de investitii investiții financiare pe internet si cel putin un reprezentant al compartimentului de control intern, autorizati de C.

  Ordinele de tranzactionare preluate de la clienti vor fi transmise, în vederea executării, către sucursala S. Sectiunea 3 Controlul intern Art. În cazul în care experienta în piata de capital este mai mare de 5 ani, studiile superioare pot avea si alt profil decât economic sau juridic; c să nu fie actionar semnificativ al S.

  Conducătorul care va îndeplini provizoriu această functie va fi notificat C. Registrul reclamatiilor trebuie să fie public si să contină cel putin următoarele informatii: a identitatea clientului care transmite reclamatia si serviciul prestat la care se referă reclamatia; b datele de identificare ale persoanelor din cadrul S.

  Termenul de rezolvare a reclamatiei nu poate depăsi 30 de zile de la data înregistrării acesteia. Registrul reclamatiilor tinut la respectiva sucursală.

  site- urile de internet aduc venituri

  Raportul, propunerile avizate si planul de investigatii aprobat de consiliul de administratie vor fi transmise de acesta C. Sectiunea 4 Agentii pentru servicii de investitii financiare si agentii delegati ai S.

  Experienta profesională se calculează începând cu primul an după promovarea examenului de licentă; c să fi promovat cursul de pregătire investiții financiare pe internet piata de capital specific consultantilor de investitii, organizat de un organism de formare profesională atestat de C.