Opțiune care este garanția

Asistenţă suplimentară Apple Dacă nu aveţi acces la internet sau în continuare Produsul Apple nu funcţionează corect, după utilizarea acestor resurse, contactaţi un reprezentant Apple sau, dacă este cazul, un magazin retail deţinut de Apple "Magazinul Apple" sau un AASP.

Strategia Covered Call

Reprezentanţii vă vor ajuta să stabiliţi dacă Produsul Apple necesită reparaţii, caz în care vi se va indica, din lista de mai jos, opţiunea de serviciu de garanţie conform căreia Apple va asigura reparaţia. Înainte de a beneficia de serviciul de garanţie, Apple sau agenţii săi vă pot solicita să prezentaţi dovada opțiune care este garanția de achiziţie, să răspundeţi la întrebări concepute pentru a ajuta la diagnosticarea potenţialelor probleme şi să urmaţi procedurile Apple pentru a obţine serviciul de garanţie, cum ar fi urmarea instrucţiunilor pentru ambalarea şi expedierea Produselor Apple atunci când beneficiaţi de serviciul de expediere a produsului la magazin, conform descrierii de mai jos.

Dacă Apple alege să asigure reparaţia prin intermediul serviciului de expediere a produsului la magazin, Apple vă va trimite foi de expediţie preplătite şi, dacă este necesar, materiale de ambalare pentru expedierea Produsului Apple către o locaţie ARS sau AASP în conformitate cu instrucţiunile Apple.

Reprezentanții vă vor ajuta să stabiliți dacă Produsul Apple necesită service, caz în care vi se va indica, din lista de mai jos, opțiunea de service în garanție conform căreia Apple va asigura reparația.

Apple va achita transportul până la şi de la locaţia dumneavoastră, dacă sunt urmate toate instrucţiunile. În cadrul serviciului DIY, Apple vă va oferi un produs înlocuitor sau piese sau accesorii uşor de înlocuit ale unui produs, cum ar fi mouse-ul sau tastatura, care pot fi schimbate fără a utiliza unelte.

opțiune care este garanția

Notă: Compania Apple nu este responsabilă pentru eventuale cheltuieli de manoperă legate de serviciul DIY. Dacă aveţi nevoie de asistenţă suplimentară pentru înlocuire, contactaţi Apple la numărul de telefon afişat mai jos sau vizitaţi un Magazin Apple sau o locaţie AASP.

Dacă Apple alege să asigure reparaţia prin serviciul DIY, se va aplica următorul proces: a Reparaţie în cazul în care Apple solicită returnarea produsului, piesei sau accesoriului înlocuit: Apple poate solicita o autorizare prin cardul de credit ca măsură de siguranţă pentru preţul cu amănuntul al produsului, piesei sau accesoriului înlocuitor şi pentru cheltuielile de expediere aplicabile.

Apple vă va expedia un produs, o piesă sau un accesoriu înlocuitor împreună cu instrucţiunile de înlocuire, dacă este cazul, şi eventualele cerinţe pentru returnarea produsului sau piesei înlocuite. Dacă urmaţi instrucţiunile, Apple va revoca autorizarea prin cardul de credit şi nu veţi fi taxat pentru produs sau piesă şi pentru livrarea până la şi de la locaţia dumneavoastră.

opțiune care este garanția

Dacă nu returnaţi produsul, piesa sau accesoriul înlocuit conform instrucţiunilor sau returnaţi un produs înlocuit, o piesă sau un accesoriu necalificat pentru reparaţie, Apple va retrage de pe cardul de credit suma autorizată. Dacă nu puteţi asigura autorizarea printr-un card de credit, serviciul poate să nu fie disponibil pentru dumneavoastră şi Apple vă poate oferi o metodă alternativă cursul forex sek reparaţie.

opțiune care este garanția

Prevederile prezentului document de garanţie nu se aplică în caz de i deces sau vătămare personală, ii fraudă sau culpă gravă; sau iii denaturare frauduloasă; sau iv orice altă răspundere care, conform legii, nu poate fi limitată sau exclusă. Dacă vreo condiţie este declarată ilegală sau inaplicabilă, aceasta va fi separată de evaluarea roboților binari garanţie, iar legalitatea sau aplicabilitatea condiţiilor rămase nu va fi afectată.

Garanție și retur

Prezenta garanţie este guvernată de şi interpretată în conformitate cu legislaţia ţării în care a avut loc achiziţia Produsului Apple. Principiile directoare publicate de Apple includ, dar nu se limitează la informaţiile cuprinse în specificaţiile tehnice, manualele utilizatorului şi comunicările de servicii.

Notă: Toate pretenţiile formulate conform Garanţiei Limitate Apple pentru Un An vor fi guvernate de termenii prevăzuţi în prezenta garanţie. Prezenta garanţie nu se aplică niciunui produs hardware sau software care nu poartă marca Apple, chiar dacă este ambalat sau vândut împreună cu produsul hardware Apple.

LEGISLAŢIA PRIVIND PROTECŢIA CONSUMATORILOR

Producătorii, furnizorii sau editorii, diferiţi de Apple, vă pot furniza propriile garanţii- vă rugăm să contactaţi respectivii producători, furnizori sau editori pentru informaţii suplimentare. Produsele software distribuite de Apple, cu sau fără marca Apple inclusiv, dar fără a se limita la sistemul software nu intră sub incidenţa prezentei garanţii. Pentru detalii cu privire la drepturile Dvs. Apple nu garantează că funcţionarea Produsului Apple va fi neîntreruptă sau fără erori.

Apple nu este responsabilă de daunele produse ca urmare a nerespectării instrucţiunilor privind utilizarea Produsului Apple. Înainte de a beneficia de service în garanţie, Apple sau agenţii săi vă pot solicita să prezentaţi dovada privind detaliile de achiziţionare, să răspundeţi la întrebările menite să ajute în diagnosticarea potenţialelor probleme şi să respectaţi procedurile Apple pentru obţinerea de service în garanţie.

opțiune care este garanția

Înainte de a preda Produsul Apple pentru service în garanţie, este recomandabil să faceţi o copie separată de rezervă a conţinutului suportului de stocare, să ştergeţi toate informaţiile cu caracter personal pe care doriţi să le protejaţi şi să dezactivaţi toate parolele de securitate. După operaţiunea de service în garanţie, Produsul Dvs. Apple sau un produs înlocuitor vă va fi returnat având setările cu care era configurat Produsul Dvs. Apple la momentul achiziţionării iniţiale, cu actualizările aplicabile.

Apple poate instala actualizări de software la sistem în cadrul operaţiunii de service în garanţie care nu vor permite Produsului Apple să revină la o versiune anterioară a software-ului de sistem.

Întrebări frecvente despre garanție

Este posibil ca aplicaţii ale terţilor instalate pe Produsul Apple să nu fie compatibile cu sau să nu funcţioneze pe Produsul Apple, drept consecinţă a actualizării software-ului de sistem. Reinstalarea tuturor programelor, datelor şi informaţiilor software intră în responsabilitatea Dvs.

Recuperarea şi reinstalarea altor programe, date şi informaţii software nu intră sub incidenţa prezentei garanţii. Important: Nu demontați Produsul Apple. Demontarea Produsului Apple poate produce daune ce nu sunt acoperite prin prezenta garanţie.

CE ACOPERĂ ACEASTĂ GARANŢIE?

Apple vă poate solicita să înlocuiţi anumite piese sau produse instalate de utilizator. O piesă sau un produs înlocuitor, inclusiv o piesă care a fost instalată de utilizator în conformitate cu instrucţiunile Apple, beneficiază de restul de garanţie al Produsului Apple sau de nouăzeci 90 de zile de la data înlocuirii sau reparaţiei, oricare dintre acestea vă asigură o acoperire mai îndelungată.

În cazul în care este înlocuit ă un produs sau o piesă sau se efectuează rambursarea, orice element înlocuitor devine proprietatea Dvs. Vă rugăm să vizitaţi şi să consultaţi resursele de asistenţă online descrise mai jos înainte de a apela la operaţiunile de service în garanţie. Apple necesită asistenţă service şi, dacă da, vă va informa în legătură cu modul în care aceasta va fi asigurată de Apple.

În cazul în care contactaţi Apple telefonic, se pot aplica alte taxe, în funcţie de locaţia Dvs. În continuare, sunt prezentate informaţii online detaliate cu privire opțiune care este garanția obţinerea asistenţei service în garanţie.

Puteţi returna Produsul Dvs. În cazul în care Apple consideră că Produsul Dvs. Apple se califică pentru service prin poştă, Apple vă va transmite foi de expediţie pre-plătite şi, dacă este cazul, materiale de ambalare, pentru a putea expedia Produsul Dvs. În cazul în care respectaţi instrucţiunile, Apple va suporta cheltuielile de transport către şi de la adresa Dvs. Operaţiunile de service DIY pentru piese vă permite să efectuaţi personal operaţiunile de service necesare Produslui Dvs. În cazul în care sunt disponibile operaţiuni de service DIY pentru piese, se va aplica următorul proces.

Apple poate solicita o autorizare cu card de credit cu titlu de garanţie pentru preţul de desfacere al produsului sau piesei înlocuitoare şi pentru cheltuielile de expediere aferente.

În cazul în care nu puteţi furniza o autorizare cu card de credit, este posibil să nu beneficiaţi de operaţiunile de service DIY pentru piese, iar Apple vă va oferi alte alternative pentru service.

Apple vă va trimite un produs sau o piesă înlocuitoare, împreună cu instrucţiunile de instalare, dacă este cazul, şi orice solicitare de returnare a produsului sau piesei înlocuite.

  • Informații privind garanția Surface
  • Consilier pentru opțiuni binare 60 de secunde
  • Legal - EMEA VAD Universal Warranty Romanian - Apple

În cazul în care respectaţi instrucţiunile, Apple va anula autorizarea cu card de credit, astfel încât nu veţi plăti pentru produs sau opțiune care este garanția şi pentru transportul către şi de la adresa Dvs.

În cazul în care nu returnaţi produsul sau piesa înlocuită conform instrucţiunilor sau returnaţi un produs sau o piesă nepotrivite pentru service, Apple va debita cardul Dvs. Apple vă va trimite gratuit un produs sau o piesă înlocuitoare împreună cu instrucţiunile de instalare, dacă este cazul, şi orice cerinte pentru eliminarea produsului sau piesei înlocuite. În cazul în care aveţi nevoie de asistenţă suplimentară, vă rugăm contactaţi Apple la numerele de telefon enumerate mai jos. Opțiune care este garanția îşi rezervă dreptul de a schimba metoda prin care Apple vă poate asigura operaţiuni de service în garanţie şi calificarea Produsului Dvs.

Apple de a beneficia de o anumită metodă de service.

opțiune care este garanția

Operaţiunile de service se vor limita la opţiunile disponibile în ţara în care se solicită service. Opţiunile de service, disponibilitatea pieselor şi timpii de răspuns pot varia în funcţie de ţară.

Există posibilitatea să suportaţi personal taxele de transport şi manipulare în cazul în care Produsul Apple nu poate fi opțiune care este garanția în ţara în care se găseşte. În cazul în care solicitaţi service într-o ţară alta decât ţara în care a fost cumpărat produsul, vă veţi conforma tuturor legilor şi regulamentelor de import-export aplicabile opțiune care este garanția veţi suporta toate costurile vamale, TVA şi orice alte taxe şi speze aferente.

Întrebări frecvente despre service

În cazul în care există service internaţional, Apple poate repara sau înlocui produse sau piese cu produse sau piese comparabile care îndeplinesc standardele locale. În cazul în care se constată că orice prevedere este ilegală sau inaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte prevederi nu va fi afectată sau prejudiciată. Prezenta garanţie este guvernată de şi interpretată în conformitate cu legile ţării în care a avut loc achiziţionarea Produsului Apple.

Apple este identificată, la finalul prezentului document, în funcţie de ţara sau regiunea în care a avut loc achiziţionarea Produsului Apple. Apple sau succesorul său autorizat deţine calitatea de garant în temeiul prezentei garanţii.