Member Login

Opțiuni în achizițiile publice

Conținutul

  opțiuni în achizițiile publice

  În acest sens, Guvernul a aprobat în ședința de ieri, 8 iulie,  proiectul  hotărârii pentru aprobarea Regulamentului cu privire la achizițiile publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției COVID Prevederile acestuia se aplică procedurilor de achiziții publice inițiate pe perioada stării de urgență în sănătate publică, declarată prin Hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică nr.

  Regulamentul se aplică contractelor a căror valoare estimată, fără TVA, este egală cu sau e mai mare decât mii lei pentru bunuri și servicii și 2 mil.

  opțiuni în achizițiile publice

  Totodată, pentru contractele de achiziţii publice necesare pentru prevenirea și controlul infecției, a căror valoare estimată este mai mică decât pragul stabilit se vor aplica prevederile  Regulamentului  cu privire la achizițiile publice de valoare mică. Astfel, în cazul acestor proceduri de achiziții publice autoritatea contractantă are dreptul de a organiza și realiza procesul de comunicare cu operatorii economici pe suport de opțiuni în achizițiile publice în cazul lipsei funcționalităților în sistemul de achiziții electronice.

  opțiuni în achizițiile publice

  Pentru procedurile de achiziție publică menționate, perioada cuprinsă între data publicării anunțului de participare în Buletinul achizițiilor publice și data limită de depunere a ofertelor este de cel puțin 10 zile pentru procedura de licitație deschisă sau licitație restrânsă. În cazuri de extremă urgență, autoritatea contractantă poate atribui contracte de achiziții publice de bunuri, lucrări și servicii prin utilizarea procedurii de negociere, fără publicarea prealabilă a unui anunţ de participare.

  Autoritatea contractantă, în termen de cel mult o zi lucrătoare de la stabilirea ofertei câştigătoare, va informa în scris toți participanții despre rezultatele procedurii de achiziție publică, precum și despre motivele respingerii, în cazul ofertelor respinse, și despre motivele descalificării, în cazul ofertanților descalificați.

  Contractele de achiziții publice se încheie după expirarea termenului de așteptare de 4 zile de la data transmiterii comunicării privind rezultatul aplicării procedurii de atribuire. Sursa: monitorul.

  opțiuni în achizițiile publice