Guvernul lansează o „platformă online de bune practici pentru romi” cu investiţii de 65.000 euro

Platforma de organizare a investițiilor

Conținutul

  background de știri în tranzacționare

  Obiectivul general al proiectului îl reprezintă crearea unei platforme naţionale integrate de tip campus care să asigure, cu prioritate în școli de nivel gimnazial, serviciul de acces fără fir la rețele de date deschise interconectate, inclusiv la internet. Proiectul se va derula în cadrul Programului Operaţional CompetitivitateAxa Prioritară 2: Tehnologia Informaţiei și Comunicaţiilor TIC pentru o economie digitală competitivă — Prioritatea de investiții 2c - Consolidarea aplicațiilor TIC pentru e-guvernare, e-învățare, e-incluziune, e-cultură, e-sănătate, având o valoare totală de Obiectivele specifice ale proiectului sunt: Crearea infrastructurii tehnice necesare utilizării resurselor şi serviciilor de tip OER și WEB 2.

  Platformă online bazată pe inteligență artificială pentru managementul şi realizarea investițiilor Despre Platforma InvestoApp automatizează procesele de management al investițiilor publice şi private din România prin programarea, organizarea, coordonarea şi controlul tuturor activităților necesare pentru realizarea unei investiții. Platforma încorporează principalele procese, entități şi instrumente de lucru cu ajutorul cărora se asigură monitorizarea, culegerea, transmiterea, localizarea şi procesarea datelor şi a informațiilor astfel încât să se ofere soluții optime şi eficiente pentru managementul investițiilor.

  Beneficiarul principal al investiției, Agenția de Administrare a Reţelei Naţionale de Informatică pentru Educaţie şi Cercetare, va asigura buna funcționare a echipamentelor achiziționate și a platformei create în cadrul proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite.

  Proiectul va contribui indirect la atingerea valorilor ţintă ale indicatorilor din Agenda Digitală, şi anume a procentului instituțiilor de învățământ preuniversitar care folosesc OER Open Educational ResourcesWeb 2. Etichete: de afişări Articole similare.

  strategia de opțiuni binare d1